Norrøn mytologi - Ull / Uller

Ull

Snorre beskriver Ull på følgende måte:

"Ull heter en, en sønn av Siv, Tors stesønn. Han er en god bueskytter og så flink til å gå på ski at ingen kan kappes med ham. Han er vakker og fører seg som en dyktig kriger. Han er god å påkalle i tvekamp."

På et annet sted i Edda nevner Snorre at Ull også kalles skiguden, bueguden, jaktguden og skjoldguden.

I skaldenes kjenninger for krig og krigere, inngår Ulls navn nå og da. Et skjold kan kalles for Ulls skip. Årsaken til sistnevnte kan godt ha med dette å gjøre: Det fortelles at romerne, mer enn hundre år før vår tidsregning, observerte vandrende kimbrere ake ned alpenes sneskråninger i vill fart - sittende på skjoldene sine.

De få opplysningene en har om denne guddommen peker i retning av en mandig, atletisk, vinterlig guddom som har hatt tilknytning til tvekamp og jakt.

Et heltekvad om kong Atle (Attila) nevner den sterke eden, svoret til Ulls ring. Dette kan tyde på at Ull har vært noe mer enn en ren jakt- og tvekampgud. Ringen som hedensk tempelinventar er velkjent fra litteraturen, og hadde sin plass på gudehovets alter. Ringen var av gull eller sølv, og ved ofringen bar hovguden ringen på armen sin. Det var ved denne ringen en avla høytidelige eder, som det er beskrevet i Viga-Glúms saga: Den som ville sverge skulle ta den store sølvringen, rødnet i offerdyrets blod, i sin hånd og fremsi eden for guden og mennesker som vitner.

Edsringen kan ikke knyttes til Ull alene, siden dette sannsynligvis var et alminnelig kultinventar knyttet til de forskjellige gudenes helligdommer. Det vil derfor neppe være riktig å omtale Ull som en gud som fremfor andre hadde med rett og edsavleggelser å gjøre. Men strofen i Atlekvadet viser at han en gang har vært en høyt ansett gud, og at han derfor har mottatt mange høytidelige edsavleggelser. De mange stednavnene som inneholder navnet hans (Ullensvang, Ulleraker, Ulltuna, Ullunda, Ullvi, Ullavik o.a.) ser ut til å bekrefte dette.

Nettopp med bakgrunn i de mange stednavnene som bærer Ulls navn - faktisk langt flere enn hos Odin, kan en stille spørsmålet om Ull har vært en storgud som har blitt trengt ned i bakgrunnen av Odin, Tor og deres nærmeste krets, akkurat som Ty og Heimdall.


Kilder: Grimnesmål (5, 42), Atlekvadet (30), Gylvaginning (s. 41), Skaldskaparmål

Litteratur:
Lind, Idar. Norrøn mytologi frå a til å. Det Norske Samlaget, Oslo. 2005, s. 209.
Munch, P. A. Norrøne gude- og heltesagn. Universitetsforlaget, Oslo. 1967, s. 50.
Steinsland, Gro. Norrøn Religion. Myter, riter, samfunn. Pax Forlag, Oslo. 2005, s. 245.

Tilbake til hovedsiden