Frøya

Frøya (Freyja) er av vaneslekt, datter av Njord og søster til Frøy. Hun blir utlevert av vanene og opptatt i åsynjenes tall. Hun er gift med Od, men han drar bort fra henne til fremmede land. Ofte gråter hun over ham, og hennes tårer er av gull. Hennes døtre, Noss og Gjerseme (Hnoss, Gersemi), er så deilige at alle kostelige klenodier har fått navn etter dem, og navnet "freyja" eller "frúva" (frue) skal være dannet etter Frøya.

Frøya kjører i en kjerre trukket av to katter. Hun eier det herlige brystsmykket Brisingamen. Hun bor i Folkvang (Grimnesmål 14), og der har hun den store salen Sessrymne. Av alle helter som faller i strid, hører halvdelen henne til. Hun har rett til å velge dem, og de kommer til henne i Folkvang. Særlig er hun mektig i elskovsforhold, men hun er ikke den eneste kjærlighetsgudinne som menneskene vender seg til. Sjovn er den som vekker kjærlighet hos menn og kvinner, og Lovn hjelper dem som elsker hverandre med å få hverandre, men har hindringer å kjempe med.

Frøya har flere navn. Hun kalles Vanadis fordi hun er av vaneætt. En gang dro hun ut for å lete etter Od og gav seg forskjellige navn på ferden: Mardoll, Hørn, Gjevn og Syr.

Selv om lite materiale er bevart om Frøya, er det liten tvil om at hun har vært gjenstand for ivrig dyrkelse helt til kristendommen tok over. Hun tilhørte nemlig en av de guddommene de nye kristne tok sterkest avstand fra. Norrøne fruktbarhetsguddommer kom nemlig i denne posisjonen på grunn av den kristne kirkens innstilling til seksuallivet. Men året før kristendommen ble innført på Island, altså i år 999, lyktes det likevel å få høvdingen Hjalte Skjeggeson landsforvist fordi han hadde hånet Frøya i et vers.

Det finnes flere stedsnavn som vitner om dyrkelse av Frøya; Frølund (både på Sjælland, Jylland og Fyn), og Frøjaberg i Skåne. Stednavn som er dannet som sammensetninger av hennes navn, viser den samme geografiske spredningen som de andre vanestednavnene; flertallet finnes i Sørøst-Sverige, ved Oslofjorden og på sørvestkysten av Norge.


KilderGrimnesmål, Lokasenna, Hyndlaljod, Gylvaginning, Skaldskaparmål.

Litteratur:
Lind, Idar. Norrøn mytologi frå a til å. Det Norske Samlaget, Oslo. 2005, s. 64-65.
Munch, P. A. Norrøne gude- og heltesagn. Universitetsforlaget, Oslo. 1967, s. 58ff, 115-116.
Steinsland, Gro. Norrøn Religion. Myter, riter, samfunn. Pax Forlag, Oslo. 2005, s. 156ff.

Bilder av Frøya

 

Tilbake til hovedsiden