Om nettstedet


Nettstedet er drevet på idealistisk grunnlag.


Nettstedet eies og driftes av Hallvor Brunstad (f. 1976), som er utdannet sosionom og cand.philol. med hovedfag i historie.


E-post: hallvor1976(a)gmail.com

Tilbake til hovedsiden