Guder

 

Kilder

Odin (Wodan)

Tor

Ty

Balder

Frigg

Frøy (vane)

Frøya (vane)

Heimdall

Loke

Njord (vane)

Ull

Andre guder

Hverdagsguder

 

Tilbake til hovedsiden