Fåvnesmål

Sigurd og Regin fór upp på Gnitahei-i, og der fann dei fáret etter Fåvne, der han skreid etter vatn. Der gjorde Sigurd ei stor grov yver vegen, og han gjekk ned i ho. Men då Fåvne skreid av gullet, bles han eitr, og det spruta ned yver hovudet på Sigurd. Men då Fåvne skreid yver grovi, lagde Sigurd til han med sverdet inn i hjarta Fåvne riste seg og slo med hovud og spord. Sigurd laup upp or grovi, og dei såg på kvarandre.

    1.
    FÅVNE kvad:
    ”Du svein, du svein!
    kvar er sveinen boren
    og kva ætt mun du eige?
    du som sverdet farga
    i Fåvne sitt blod
    og bane-beigen gav meg?”

Sigurd dullde namnet sitt, for di at det var den trui i fyrndeheimen, at feig manns ord hadde stor makt, um han lyste våbøn yver fienden sin med namns nemning.

    2.
    HAN kvad:
    ”Hjort eg heiter
    og heve svivi
    som ein morlaus mann
    eg hev far ikkje frett
    som folk hev elles,
    einsam fèr eg fram.”

    3.
    FÅVNE kvad:
    ”Hev du far ikkje frett
    som folk hev elles,
    kva ufryskje avla deg då?”
    — — — — — — —
    — — — — — — —
    — — — — — — —

    4.
    SIGURD kvad:
    ”Ættslaget mitt
    mun deg ukunnigt vera
    sameleis som eg sjølv;
    Sigurd eg heiter,
    Sigmund het far hans,
    som deg med våpnom vog.

    5.
    FÅVNE kvad:
    ”Kven eggja deg gut,
    so du ikkje deg gruvde
    for med Fåvne å fåst
    Du bjartøygde svein!
    beisk var han far din,
    det tidleg kippest i kynet.”

    6.
    SIGURD kvad:
    ”Hendene hjelpte meg,
    der hugen eggja,
    og sverdet kvasse det skar;
    fåe er dei freke
    fullvaksne menn,
    som var i barndomen blaude.

    7.
    FÅVNE kvad:
    ”Eg veit du vaks upp
    hjå vener i lag,
    og der tottest du vera mann;
    men træl er du teken,
    og træl er du fødd,
    og trælestøkk trutt vil deg fylgje”

    8.
    SIGURD kvad:
    ”Du lastar meg dette
    at lite eg såg
    av fager fedra-arv,
    men eg træl ikkje heiter,
    um eg herteken vart;
    du laus og ledug meg fann”

    9.
    FÅVNE kvad.
    ”Hædings-ord du
    høyrer i alt,
    men eg skal deg sanning segja,
    gullet glimer
    gloende raudt,
    men det bèr deg din bane.”

    10.
    SIGURD kvad:
    ”Råde vil kvar
    rikedom og fe,
    til daude-dagen kjem;
    og ein gong alle,
    det er so laga,
    skal fulla hel-vegen fara.”

    11.
    FÅNE kvad:
    Til nærmaste nes
    styrer norner deg fram,
    og like sæl er du lenger;
    i vatn du druknar
    um i vinden du ror,
    feig mann farangen slær.”

    12.
    SIGURD kvad:
    ”Seg meg, Fåvne,
    frod skal du vera,
    og mangt du visst veit:
    kva norner er dette
    som i naud mun hjelpe
    og born frå mors-liv løyser.”

    13.
    FÅVNE kvad:
    ”Ymse ætter
    det er av norner,
    dei ikkje hev same upphav,
    av ås-ætt er sume,
    av alv-ætt sume,
    sume er døtrar til Dvalin.”

    14.
    SIGURD kvad:
    ”Seg meg, Fåvne,
    du frod skal vera,
    og mangt du visst veit:
    kva heiter den holmen
    der hardt skal møtast
    Surt og æser til slag?”

    15.
    FÅVNE kvad:
    ”Oskopne han heiter,
    der alle gudar
    skal leike med odd og egg.
    Bilrost ho brest,
    når på brui dei rid,
    og folar flyg i lause lufti.

    16.
    Min øgeshjelm folk
    med fælske slo,
    med eg meg um rikdomen ringa;
    eg vontest vera
    vett ramaste,
    um aldri so mange eg møtte.”

    17.
    SIGURD kvad:
    ”Øgjeshjelm din
    ingen bergar,
    der harde hausar gjeng fram;
    det kvar ein finn,
    som med fleire kjem saman,
    at ein er kje hævar’ enn andre.”

    18.
    FÅVNE kvad:
    ”Eitr eg frøste,
    då på arven eg låg
    den fagre etter far min.
    — — — — — — — —
    — — — — — — — —
    — — — — — — — —

    19.
    SIGURD kvad:
    ”Høyr, fråne-ormen,
    fræste du gjorde,
    av hard-hug hadde du nok,
    og illska du ikkje sparde;
    men di hardare hug
    fær hause-karar
    som hjelmen din mun hava.”

    20.
    FÅNE kvad:
    ”Eg råd gjev deg, Sigurd,
    og råd du take,
    rid so heim hedan:
    glimande gull,
    som gloraudt lyser,
    til banen den rikdomen ber deg.”

    21.
    SIGURD kvad:
    ”Råd du meg rådde,
    men ride eg vil
    til gull som i lyngi ligg;
    men du, Fåvne, heve
    helorann fengi,
    til Hel deg heim fører.”

    22.
    FÅVNE kvad:
    ”Meg svikråd gav Regin,
    han svikråd gav deg med,
    han vert oss båe til bane;
    livet lata
    lyt no Fåvne,
    meisteren min du vart.”

Regin var gjengen burt medan Sigurd vog Fåvne; no kom han att når Sigurd strauk blodet av sverdet.

    23.
    REGIN kvad:
    ”Heil deg no, Sigurd,
    siger du heve
    yver Fåvne fengi;
    av alle dei gutar
    som gjeng her på jord,
    du, segjer eg, er djervast.”

    24.
    SIGURD kvad:
    ”Uvisst å vita,
    um me alle kom saman,
    kven var djervaste drengen;
    eg veit spræke sveinar
    som sverd aldri hev
    blodga i annars brjost.”

    25.
    REGIN kvad:
    ”Du fegen er, Sigurd,
    og fjåg av ditt verk,
    der du turkar Gramen i graset;
    bror min hev du
    bane gjevi,
    sjølv er eg saka i dette.”

    26.
    SIGURD kvad:
    ”Du fauk langt undan,
    med eg i Fåvne
    sette sverdet kvast;
    hardt eg hogdest
    med håle ormen,
    då du i lyngi låg.”

    27.
    REGIN kvad:
    ”Lenge i lyngi
    legi han hadde
    den utgamle jotun-trasen,
    um du ikkje no
    hadde noti mi hjelp,
    med eg smidde deg sverd kvast.”

    28.
    SIGURD kvad:
    ”Mod hjelper meir
    enn makt i sverdet,
    når kjempur kjem i ota;
    spræke sveinar
    såg eg ofte
    få siger med skjemde sverd.”

[Regin kravde bot for Fåvne, bror sin.]

    29.
    SIGURD kvad:
    ”Rådi di var det
    at eg ride skulde
    helug veg hit;
    endå heil og holdug
    var håle ormen,
    hadde du ikkje drengen
    eggja.”

Då gjekk Regin til Fåvne og skar hjarta hans ut med eit sverd som heiter Ridil, og so drakk han blod av såret etterpå.

    30.
    REGIN kvad:
    ”Sit du her, Sigurd
    sova eg lyt,
    og hav hjarta på gloi;
    den godbiten skal vel
    guten smaka
    attpå so dyr ein drykk.”

Sigurd tok hjarta til Fåvne og steikte på ein tein. Då han tenkte at det var fullsteikt, og flotet saud or det, tok han på det med fingeren og skulde kjenne um det var fullsteikt. Han brende seg og stakk fingeren i munnen. Men når Fåvnes hjarteblod kom på tunga hans, då skyna han fuglemål. Han høyrde at igdur kvitra i buskom.

    31.
    IGDA kvad:
    ”Sigurd sit der
    skvett med blod,
    han yver elden
    held orme-hjarta;
    klok eg kalla
    kulten denne
    um sjølv han slukte
    det skinande hjarta.”

    32.
    DEN ANDRE kvad:
    ”Regin ligg der
    og lurer på vondt,
    vil svike sveinen
    som sit so trugen;
    range råder
    Regin no legg
    og vil brotsverk gjera
    til bror sin å hemne.”

    33.
    DEN TRIDJE kvad:
    ”Eit hovud stuttare
    skulde han no
    gråskjeggen hive til hel;
    det raude gullet
    då hadde han eine
    alt liggjande fe-et hans Fåvne.”

    34.
    DEN FJORDE kvad:
    ”Klok han vøre,
    kunde han nytte
    sannord sagde
    av systrar mine;
    um han hugsa seg sjølv,
    han Hugin gledde;
    til ulv er det von,
    når øyro ein ser.”

    35.
    DEN FEMTE kvad:
    ”Inkje so klok
    kappen tykktest
    som det ein her-førar
    høvelegt var,
    når den eine broren
    han unnte ‘kje liv,
    men den andre lét han
    undan koma.”

    36.
    DEN SETTE kvad:
    ”Uklok er han,
    um han endå sparer
    slik fårleg fiende;
    Regin ligg der
    og lurer på svik
    men det ikkje han ansar.”

    37.
    DEN SJUANDE kvad:
    ”Av kaldlege jotun
    skuld’ han kappe hovud
    og råde ringane alle
    då liggjande fe-et
    som Fåvne hadde
    han eine kom til å eige.”

    38.
    SIGURD kvad:
    ”So rik på lukke
    vert Regin aldri,
    at han skal mitt bane-ord bera;
    båe brødrar
    bråleg dei skal
    helvegen hedan fara.”

Sigurd hogg hovudet av Regin, og so åt han hjarta til Fåvne og drakk blodet både til Fåvne og Regin. Då høyrde Sigurd kva igdune mælte:

    39.
    ”Bind ihop du
    baugar raude,
    kongar kann ikkje
    kvide lenge;
    møyi eg veit
    som makelaus er,
    gullfagre drosi,
    som du kann vinne.

    40.
    Til Gjuke det gjeng
    grøne brauter,
    dit forloga fører
    ferdamannen;
    der dyre drotnen
    hev ei dotter ali,
    kappen ho kann
    til kone seg få.

    41.
    Ein sal er på høge
    Hindar-fjellet
    han all er utan
    med eldlogar ringa,
    han hev vise
    vette bygt upp
    av det skiraste
    strålande gull.”

    42
    Eg veit på fjellet
    valkyrja søv,
    og yver ho jamt
    eldingar leikar.
    Ygg henne stakk
    med svimetornen
    for ho vog slike menn
    som å vara han ynskte.

    43
    Sjå fær du, svein,
    skjoldmøy kvile,
    ho som frå valen
    Vingskorne reid.
    Sigerdriva søv,
    og ho sjølv ikkje kann
    slite svevnen,
    so sette det norner.

Sigurd reid etter fáret hans Fåvne til bølet hans og fann det ope, der var dør og gått av jarn, av jarn var ogso alle bjelkar i huset og det var gravi ned i jordi. Der fann Sigurd stormykje gull og fyllte tvo kistur, han tok øgjeshjelmen og ei gullbrynje og sverdet Rotte og mange dyrgripar, og han klyvja Grane med dette, men hesten vilde ikkje fram, fyrr Sigurd steig på ryggen hans.