Valundskvæde

Nidad het ein konge i Svitjod; han hadde tvo søner og ei dotter, ho het Badvin. Det var tri brødrar, søner åt finne-kongen; den eine het Slagfinn, den andre Egil, den tridje Valund; dei var skilauparar og veidemenn. Dei kom til Ulvdalar, og der gjorde dei seg hus. Der er eit vatn som heiter Ulvsjø. Tidleg ein morgon fann dei tri kvende på strandi som spann lin. Svanahamene sine hadde dei hjå seg, dei var valkyrjur. Tvo av dei var døtrar til kong Lodver, Ladgunn svankvit og Hervar alvit, den tridje var Alrun, dotter til kong Kjar i Valland. Dei førde desse med seg heim til stoga si. Egil fekk Alrun, Slagfinn Snakvit og Valund Alvit. Dei budde sjau år saman, då flaug dei av og vilde på herferd, og dei kom ikkje attende. Då skreid Egil av stad på leiting etter Alrun, Slagfinn leita etter Svankvit; men Valund sat i Ulvdalar. Han var den hagaste mannen som det gjeng ord um i forne sogur. Kong Nidad let han fengsle, soleis som det her er kvedi um det.

    1.
    Møyar flaug nord
    yver myrkeskogen
    - Alvit unge -
    til orlog budde.
    Dei på sjø-strandi
    seg sette og kvilde,
    droser sudrøne,
    dyrt lin spann dei.

    2.
    Ei av dei unte
    Egil å taka
    fagre, ljose
    møy i fang.
    Ei onnor var Svankvit
    med svane-ham.
    - - - - - - -
    - - - - - - -

    3.
    Men den siste
    av sytrane tri
    la handi um bjarte
    halsen til Valund.
    Ladgunn og Hervar,
    Lodver sine born,
    kjend var Alrun,
    dotter til Kjar.

    4.
    Sat dei sidan
    sjau år saman,
    men åttande året
    alt dei trådde,
    og det niande
    naudlengt tok dei;
    myrkeskogen
    møyane drog,
    Alvit unge
    til orlog var fus.

    5.
    Kom fra veideskog
    verøygde skyttar,
    Valund lidande
    langan veg,
    Slagfinn og Egil,
    dei salen fann tom.
    Dei ut og inn gjekk,
    all stad leita.

    6.
    Mot aust skreid Egil
    til Alrun å finne,
    mot sud fór Slagfinn
    etter Svankvit.
    Einsam Valund
    i Ulvdalar sat.

    7.
    Hann gullet raust
    slo um glime-steinar,
    ring etter ring
    han rekte på snor.
    Lengta han etter
    sitt ljose viv,
    attende vil koma.

    8.
    Det spør NIdad,
    njara-drotnen,
    at eine Valund
    i Ulvdalar sat.
    Um natt fór sveinar,
    halvmånen skein
    på blanke skjoldar
    og brynje-karar.

    9.
    Av sâlar steig dei
    ved stoge-veggen,
    gjekk so heile
    halli til endes.
    Såg dei baugar
    på bastreip dregne
    sjau hundrad
    som smeden åtte.

    10.
    Dei ringar lét av
    og rekte dei på att,
    ein ring berre
    burt dei tok.

    11.
    Kom frå veideskog
    verøygde skyttar
    Valund lidande
    langan veg.
    Bjørne-skinka
    han steikte ved åren,
    med fullturr fure
    frøsande brann.

    12.
    Sat på bjørne-fell
    og baugar talde
    alve-drotnen,
    då ein han sakna.
    Tenkte at honom
    hev ho møyi,
    attende komi.

    13.
    Lenge hann sat,
    til av han sovna,
    men upp han vakna
    viljelaus,
    kjende handi
    hardleg bundi
    og foten fjetra
    fast i jarn.

    14.
    Valund kvad:
    "Kven er mannen,
    som maktstal meg
    og baste-bandi
    batt med um lem?"

    15.
    Nidad mælte:
    "D'er njara-drotnen.
    Men kvar henta du,
    alve-herren,
    eigner våre
    i Ulvdalom?
    Gull fanst ikkje
    i Grane sitt fat."

    16.
    Valund kvad:
    "lang veg frå vårt land
    mun vera til Rinar-fjell.
    Men eg minnest me åtte
    meir rikdom,
    då heile lyden
    heima me sat."

    17.
    Gløgg kona
    til kongen stend ute,
    inn gjekk ho heile
    halli til endes,
    stod på golvet
    og stilt ho sae:
    "Han er 'kje blid no
    buggen frå holtet."

    18.
    Valund kvad:
    "Sverdet ved sida
    hans Nidad sleng,
    det sjølv eg kveste
    som eg kunde best,
    det sjølv eg herde
    som høveleg tyktest.
    No bjarte branden
    er langt frå meg boren.

    19.
    Badvild hev no
    brure-ringen,
    for raude baugar
    bot fær eg aldri."

    20.
    Dronningi kvad:
    "Ilske er augo
    som rennande ormen;
    tennene tøygjest,
    når sverd vert tét han,
    og han Badvild
    sin baug mun sjå.
    Segar og senar
    de sneide på han
    og setje han sidan
    på Sævarstad!"

So vart det gjort, dei skar senane hans i knes-boti og sette han ut på ein holme, som var nær land og som het Sævarstad. Der smidde han alle slag dyrgriper til kongen. Ingen mann torde fara til han utan kongen åleine.

    21.
    Han sat jamt, sov aldri,
    og slo med hamar;
    velur han fulla
    for kongen verkte.
    Tvo smågutar,
    søner til Nidad,
    forvitna dreiv til døri hans fram.

    22.
    Til ei kiste kom dei,
    kravde lykel.
    Då vart ill lagnad sett,
    når dei ned i fekk sjå.
    Full meinverk der var,
    der gutane meintest
    sjå gullet raudt
    og glime-steinar.

    23.
    Valund kvad:
    "kom att åleine,
    kome i morgon
    då av gull
    eg gjev dykk nøgdi.
    Men lat ikkje mann
    eller møy få vita,
    eller nokon på garden,
    at de gjeng åt meg."

    24.
    Den eine broren
    den andre vakte
    gridug um morgon:
    "me gull skal få."
    Til kista kom dei,
    kravde lykel.
    Då vart ill lagnad sett,
    når dei ned i fekk sjå.

    25.
    Han sneid av hovud
    på sveinane båe
    og føtene slengde
    i smidje-kråi;
    men hause-skålene
    under hår-garden
    med sylv han sette
    og sende Nidad.

    26.
    Gjorde av augo
    glime-steinar,
    gløgge kona
    til kongen fekk dei.
    Tennene deira
    tok han sidan
    til bringjesylgje
    og gav Badvild.

    27.
    Badvild munde
    baugen rose,
    - - - - - - -
    - - - - - - -
    bar han til Valund,
    då broten han vart:
    "Ingen tor' eg segja det
    utan einast åt deg."

    28.
    Valund kvad:
    "So mun eg bøte
    bresten i gullet,
    at fagrare tykkjest
    for far din ringen
    og for mor di med
    mykje betre
    og for deg sjølv."

    29.
    Bar han fram bjor,
    bjor som dåra,
    so ho i sessen,
    munde sovne:
    "No hemnt eg heve
    harmane mine,
    alle utan ein
    på illmenni."

    30.
    "Vel meg! sa Valund,
    "eg vert ikkje fotlaus
    um senar vart skorne
    av Nidads sveinar."
    Læjande Valund
    seg lyfte til vêrs;
    gråtande Badvild
    gjekk or øyi.

    31.
    Gløgge kona
    til kongen stend ute,
    inn gjekk ho heile
    halli til endes
    - han på salgard
    seg sette og kvilde -:
    "Vaker du Nidad,
    njara-drotnen?"

    32.
    Nidad kvad:
    "Vaken svis eg
    viljelaus,
    svevn eg saknar,
    sidan sønene døydde.
    Hovudet kulsar,
    kalde råd hev du.
    No vilde eg berre
    at eg Valund råka.

    33.
    Høyre du Valund,
    alve-hovding:
    kvar vart det av gilde
    gutane mine"?

    34.
    Valund kvad:
    "Fyrst du alle
    eidar sverje meg
    ved skips-bordet
    og skjolde-rand,
    ved øykje-bogen
    og sverd-eggi,
    at Valunds viv du valdar ei ilt.

    35.
    Gakk til smidja
    du sette upp ått meg,
    og du belgane finn
    blodflekkte.
    Eg sneid av hovud
    på sønene dine,
    burt i kråi
    eg kroppane slengde.

    36.
    Men hause-skålene
    under hår-garden
    med sylv eg sette
    og sende Nidad.
    Av augo eg gjorde
    glime-steinar,
    den gløgge kona
    til kongen fekk dei.

    37.
    Tennene deira eg tok sidan
    til bringe-sylgje
    åt ho Badvild.
    No er Badvild
    med barn havande,
    einaste dotteri
    dykkar båe."

    38.
    Nidad kvad:
    "Aldri tidend um tyngre
    trege fekk eg.
    Ingenharme heller
    eg hemnde deg, Valund!
    Men ingen når so høgt
    han orkar deg felle,
    deg høgt du sviv
    mot skyi uppe."

    39.
    Læjande Valund
    seg lyfte til vers,
    men ukåt Nidad
    vart sitjande att.

    40.
    Nidad kvad:
    "Upp rir du Takkråd,
    træl min den beste,
    bed du møyi,
    ljosbrynte Badvild,
    at fager-drosi
    med far sin røde."

    41.
    "Er det sant det Badvild,
    som sagt meg er:
    sat du med Valund
    saman på holmen?"

    42.
    Badvild kvad:
    Sant er det, Nidad,
    som sagt deg er:
    Sat eg med Valund
    saman på holmen
    den dåne-ridi,
    dåreverk var det.
    Mot han stande
    eg ikkje munde,
    mot han stande
    eg ikkje makta.