Hyndleljod

    Frøya kvad:
    1.
    "Vakre deg, møy-mor,
    vakre deg, ven,
    syster Hyndla
    som i helleren bur.
    Ramsvart er natti,
    ride me skal
    til Valhalli,
    til heilagt ve.

    2.
    Herfader bed me
    i hugen oss hava;
    gull han gjev
    til gjævingane.
    Gav han Hermod
    hjelm og brynje
    og Sigmund fekk
    sverd til gåve.

    3.
    Han siger gjev sume,
    men sume rikdom,
    målhegd til mange,
    mannvit til alle,
    bør på blåmyri,
    bragd åt skalden,
    gjente-lukke
    gjev han mange.

    4.
    Til Tor skal eg blote
    og beda honom
    han stødt deg verje
    og vel han låte,
    endå u-blid han er
    mot jotun-møyar.

    5.
    Tak no ulv ein
    ut av stallen,
    lat han gange
    med galten min saman.

    Hyndla kvad:
    Seint mun galten
    gudeveg treda;
    min skjote fole
    eg sâlar ikkje."

    6.
    "Du falsk er, Frøya,
    og freiste meg vil.
    Augo dine
    alt meg segjer:
    din venen fylgjer
    på valferdi med,
    Ottar unge,
    Innsteins son."

    Frøya kvad:
    7.
    "Dåra er du
    og drøymer, Hyndla,
    trur du venen fylgjer
    i valferd med meg,
    der det glor på galten
    Gullinbuste,
    Hilde-svinet,
    som hage dei tvo
    dvergar gjorde,
    Dåin og Nabbe.

    8.
    Or sâlen eg stig,
    me sèt oss i lag
    og røder til-saman
    um store ætter,
    um dei gode menner
    som frå gudane kom.

    9.
    Våga dei hev
    um Vallands gull,
    Ottar unge
    og Anganty.
    Treng dugleg rettleiding
    drengen unge,
    skal han farsarven få
    av frendar sine.

    10.
    Han horg meg laga
    med lad av steinar,
    - no det grjotet
    til glas er vorti -
    fé-blodet friskt
    farga steinen;
    jamt trudde Ottar
    på åsynjur.

    11.
    No du farne
    feggar nemne,
    ætte-tavlur
    upp du bere:
    kva er Skjoldungar,
    kva er Skilvingar,
    kva er Audlingar,
    kva er Ylvingar,
    kva er holdbori,
    kva er hersebori,
    manne-val best
    i heile Midgard?"

    Hyndla kvad:
    12.
    "Du er, Ottar,
    Innsteins son,
    og Innstein son til
    Ålv den gamle,
    Ålv til Ulv,
    Ulv til Sæfare,
    og Sæfare son til
    Svan den raude.

    13.
    Fars-mori di,
    ho fagert var prydd,
    det lyt ha vori
    Ledis gydja;
    Frode far hennar,
    og Friund môri;
    var heile den ætti
    av høgbori folk.

    14.
    Aude i old
    var ypparste mann,
    Halvdan fyrr honom
    høgst av Skjoldungar;
    heite herstridar
    dei hausane førde,
    storverk det vidt
    i verdi spurdest.

    15.
    Han med Øymund slo lag,
    ovkjempa den,
    og Sigtrygg han vog
    med svale eggjar.
    Ålmveig han fekk,
    frægast av kvende,
    dei ól og åtte
    attan søner.

    16.
    Derfrå er Skjoldungar,
    derfrå er Skilvingar,
    derfrå Audlingar,
    derfrå Ynglingar,
    derfrå holdbori,
    derfrå hersebori,
    manna-val best
    i heile Midgard;
    alt det er ætti di,
    Ottar heimske.

    17.
    Var Hildigunn
    hennar mor,
    dotter til Svåva
    og Sækonung.
    Alt det er ætti di
    Ottar heimske.
    Det vardar deg å vita det,
    vil du enn lenger?

    18.
    Dag åtte Tora,
    drengje-moder;
    òv-karar olst
    i ætti den.
    Frådmar og Gyrd
    og Frekar båe,
    Åm, Josurmar,
    Ålv den gamle.
    Det vardar deg å vita det,
    vil du enn lenger?

    19.
    Kjetil het ven deira,
    Klyps erving,
    var han morfar
    til mor åt deg;
    der var Frode
    fyrr enn Kåre,
    med Hild ho var
    Hålv si mor.

    20.
    Nanna var dinæst
    Nokkve si dotter,
    var mannen hennar
    mågen til far din;
    forn mågskap,
    fram gjeng eg lenger;
    alt det er ætti di,
    Ottar heimske!

    21.
    Isolv og Åsolv,
    søner til Ålmod,
    og til Skurhild,
    Skjekkils dotter;
    med mange stormenner
    du skyldskap rekne;
    alt det er ætti di,
    Ottar heimske.

    22.
    Hervard, Hjorvard,
    Hrane, Anganty,
    Bue og Brame,
    Barre og Reivne,
    Tind og Tyrving
    og tvo Haddingar,
    alt det er ætti di,
    Ottar heimske!

    23.
    Aust i Bolm
    borne var dei
    Arngrims søner
    med Øyfura.
    Brak av berserker
    med bod um ufred
    yver land og lòg
    som laus var elden;
    alt det er ætti di,
    Ottar heimske!

    24.
    Gunnar Bålk,
    Grim ardskave,
    Jarnskjold-Tore,
    Ulv ginande.
    Kjende eg båe
    Brodd og Horve,
    hirdmenn raske
    hjå Rolv den gamle.

    25.
    Gude-vigde
    dei gutane var,
    alle ætta
    frå Jormunrek,
    mågen til Sigurd
    - lyd du på soga mi -
    den folke-hovding
    som Favne vóg.

    26.
    Var den kulten
    av Volsung-ætti,
    rann det i Hjordis
    Raudung-blod,
    og Øylime var
    frå Audlingar komi;
    alt det er ætti di,
    Ottar heimske!

    27.
    Gunnar og Hogne,
    ervde Gjuke
    saman med Gudrun
    syster deira;
    ikkje var Gutorm
    av Gjuke-ætti,
    men likevel bror
    til båe desse;.
    alt det er ætti di,
    Ottar heimske!

    28.
    Hake var hæve
    sonen til Hvædna,
    og til Hvædna
    var Hjorvard far.

    29.
    Harald Hildetand
    han var son til
    ringeslengjaren
    Rørek Aud-son,
    Aud den ovkloke,
    Ivars dotter,
    men Rådbard var
    far til Randve;
    alt det er ætti di,
    Ottar heimske!


DET STUTTE VOLUSPÅ

    30.
    Elleve var
    dei æser talde,
    då banebeigen
    Balder fekk;
    var då Våle
    viljug til hemn,
    banemannen
    til bror sin vóg han;
    alt det er ætti di,
    Ottar heimske!

    31.
    Var Balders fader
    Burs erving,
    Frøy åtte Gjerd,
    ho var Gymes dotter,
    av jotun-ætt,
    med Aurboda;
    fekk Tjasse
    frenden deira,
    den skobeitte jotun,
    Skade til dotter;
    Heid og Rosstjov
    var av Rimne si ætt.

    32.
    Eg mangt deg segjer,
    og meir eg hugsar;
    visst ingen veit det,
    vil du enn lenger?

    33.
    Er volvur alle
    frå Vidolv komne,
    visekallann
    frå Vilmeid ætta,
    seidmenner
    frå Svarthovde,
    jotnar alle
    frå Yme stokne.

    34.
    Eg mangt deg segjer,
    og meir eg hugsar;
    visst ingen veit det,
    vil du enn lenger?

    35.
    Ein vart boren
    i upphavs tidi,
    òv-vaksen gut
    av gude-ætti.
    Nie mødrar,
    jotun-møyar,
    ved heimsens ende
    odd-kulten bar.

    36.
    Eg mangt deg segjer,
    og meir eg hugsar;
    visst ingen veit det,
    vil du enn lenger?

    37.
    Gjalp honom bar,
    Greip honom bar,
    bar honom Eistla
    og Øyrgjava,
    honom bar Ulvrun
    og Angøyja,
    Imd og Atla
    og Jarnsaksa.

    38.
    Vokster-auke
    jord-krafti gav
    og kald-sjøen gav
    og galte-blodet.

    39.
    Eg mangt deg segjer,
    og meir eg hugsar;
    visst ingen veit det,
    vil du enn lenger?

    40.
    Ulv ól Loke
    med Angerboda,
    og Sleipne fekk han
    med Svadilfare.
    Ei var skjessa
    den aller verste,
    ho var frå bror
    til Byleist komi.

    41.
    Loke åt hjarta,
    på linde-bål
    han fann ein halvsviden
    kvende-hugstein;
    var Lopt barna
    med det bægne kvendet;
    frå di ovrast alle
    u-tjo i heimen.

    42.
    Havet lyfter
    seg lukt mot himlen,
    leikar yver land
    og lufti ho skjelv;
    sidan kjem snø-skur
    og snærane vind;
    då nærmar seg stundi
    at gudar stuper.

    43.
    Ein vart boren
    øvst av alle,
    vokster-auke
    jord-krafti gav.
    Segjer dei honom
    mest storhuga vera,
    Sivs skylding
    alle stader

    44.
    Då kjem ein annan
    endå større,
    men namnet hans ikkje
    å nemne eg tòrer;
    fåe no ser
    frametter lenger,
    enn til Odin
    skal ulven møte."

    Frøya kvad:
    45.
    "Ein minnedrikk gjev
    til galten min,
    so kvart eit ord
    han uppatt segje
    av denne røda
    tridje dagen,
    når med Anganty han
    i ættestrid gjeng."

    Hyndla kvad:
    46.
    "Skunde deg hedan,
    sova eg lyster,
    fått av fagert
    du fær hjå meg.
    Ods viv, du løyp
    ute um nætenn
    som når med bukkom
    Heidrun bykser.

    47.
    Alltid du fór
    etter Od og rann,
    og fleire endå
    flaug deg kring stakken.
    Ods viv, du løyp
    ute um nætenn
    som når med bukkom
    Heidrun bykser.

    Frøya kvad:
    48.
    "Eld eg slær
    yver skume-gygri,
    so aldri du kjem
    ubrend hedan."
    -- -- -- -- -- -- -- --
    -- -- -- -- -- -- -- --

    Hyndla kvad:
    49.
    "Eld ser eg brenne
    og jord loga.
    Løyse vil alle
    livet sitt:
    ber du Ottar
    bjor til hande,
    eiterblanda
    uheils-drikk."

    Frøya kvad:
    50.
    Uheils-ordi
    skal ikkje skada,
    um, jotun-møy,
    mein du lovar.
    Drikken dyre
    drikke skal han,
    og alle gudar
    Ottar hjelpe."