Balders draumar (Vegtamskvida)

1.
Alle i senn
var æser på tinge
og åsynjur
alle til stades.
Rådlag heldo
trauste gudar,
kvi Balder møddest
med mykje draumar.

2.
Upp reis Odin,
utgamle gaut,
og han på Sleipne
sâlen lagde;
derfrå ned
til Nivilheim reid han,
møtte hunden,
or Helheim kom.

3.
Blodut var han
um bringa framme,
på Galder-fader
gøydde han lenge.
Fram reid Odin,
farvegen dunde;
til høge halli
åt Hel kom han.

4.
Då reid Odin
austan um dør,
der han visste
ei volve-grav.
Han val-galder kvad
for den vise kvinna,
til ho naudig reis upp
og nå-ord mælte.

5.
"Kva er du for mann,
for meg ikkje kjend,
som hev meg valda
vegen so tung?
Eg var snjova med snø
og slegi med regn
og drivi med dogg,
daud var eg lenge."

Odin kvad:
6.
"Vegtam eg heiter,
er son åt Valtam.
Seg meg tidend frå Hel;
frå heimen tel eg.
Åt kven er her benkjer
med baugar prydde,
og pallen fagert
flolagd med gull?"

Volva kvad:
7.
"Her for Balder
stend bryggja mjød,
yver drykken skire
ligg skjolden kvelvd.
Æser alle
er ottesame;
naudig eg tala,
no mun eg tegja."

Odin kvad:
8.
"Teg ikkje, volve,
tala du skal,
til eg ålkunnig vert,
enn vil eg vita:
kven skal Balder
bane valde
og alder øyde
for Odins-sonen?"

Volva kvad:
9.
"Hòd ber høge
ættingen hit;
han skal Balder
bane valde
og alder øyde
for Odins-sonen;
naudig eg tala
no mun eg tegja."

Odin kvad:
10.
"Teg ikkje, volve,
tala du skal,
til eg ålkunnig vert,
enn vil eg vita:
kven hemnar skal vete
på Hòd for illverk
og Balders bane
på bål føre?"

Volva kvad:
11.
"Rind fær Våle
i vester-salom,
natti gamal
den guten din slær:
han hand ikkje tvær
hell hovud kjember,
fyrr på bål han ber
Balders dråpsmann;
naudig eg tala,
no mun eg tegja."

Odin kvad:
12.
"Teg ikkje, volve,
tala du skal,
til eg ålkunnig vert,
enn vil eg vita:
kva heiter dei møyar
som heitt mun gråte
og til himmels kastar
halse-skauti?"

Volva kvad:
13.
"Du er ikkje Vegtam,
som eg det meinte,
men Odin er du,
utgamle gaut."

Odin kvad:
"Du er ikkje volva
den vise kvinna,
men til tussar
tri er du mor."

Volva kvad:
14.
"Heim rid du Odin,
med heilan hug,
og velkomen att
på vitjing hit,
når Loke leikar
laus or bandom
og i ragna-rok
ransmenn er ute."