Vegtams-Kvadet


1. SAMLET var alle Aser paa Tinge,
alle Asynjer for Ord at skifte:
Mægtige Guder paa Mødet drøfted'
Aarsag til Baldrs onde Drømme.

2. Slynged' Odin, Slægternes [Ophav],
over Slejpnir Sadelen hastig.
Ned tog han Vejen ad Niflhel til,
mødte Hvalpen fra Hels Verden.

3. Blod den havde paa Brystet foran,
gøede længe mod Galders Fader.
Odin jog, saa Jordvejen dønned',
naaede Hels den høje Bolig.

4. Da red Odin østenfor Døren,
der, hvor han vidste, at Vålven hviled',
Valgalder vakte den vise Kvinde,
lavt hun talte med Lig-Tunge:

5. "Hvem er den Mand, som min Hvile bryder,
tvinger mig op til saa tung en Gang?
Sænket i Sneen, slagen af Regnen,
drivende af Duggen - død var jeg længe".

ODIN

6. Jeg hedder Vegtam, Valtams Søn,
meld mig om Hel, jeg melder om Verden:
Hvem gælder Bænkenes bugnende Ringe,
Fylde og Flod af det fagre Guld?

VÅLVEN

7. Her staar for Baldr brygget Mjøden,
skær er Drikken, som Skjoldet dækker,
Asasønner i Angest gruer.
Tvungen jeg talte, tie nu vil jeg.

ODIN

8. Ti ej, Vålve, tal, jeg vil spørge,
til alt jeg ved - lad mig endnu vide:
Hvem skal Baldrs Bane blive
og Odins Søn Aldren rane.

VÅLVEN

9. Håd faar hid det høje Sagntræ,
han skal Baldrs Bane blive
og Odins Søn Aldren rane.
Tvungen jeg talte, tie nu vil jeg.

ODIN

10. Ti ej, Vålve, tal, jeg vil spørge,
til alt jeg ved - lad mig endnu vide:
hvem skal Hævn over Håd tage
eller Baldrs Bane paa Baal føre?

VÅLVEN

11. Rind føder Vali i Vestersale,
han een Nat gammel slaar Odins Søn,
Haand ej han tor, ej Hoved kæmmer,
før paa Baal han bærer Baldrs Bane.
Tvungen jeg talte, tie nu vil jeg.

ODIN

12. Ti ej, Vålve, tal, jeg vil spørge
til alt jeg ved - lad mig endnu vide:
hvem er de Møer, som hulker i Længsel
og kaster mod Himlen Halsenes Kraver?

VÅLVEN

13. Du er ej Vegtam, den, jeg troede,
snarere Odin, [Slægternes Ophav].

ODIN

Du er ej Vålve, ej vis Kone,
snarest de tre Tursers Moder[1].

VÅLVEN

14. Rid du nu hjem og ros dig, Odin,
[saadan du atter engang mig gæster],
naar Loki løs af Lænkerne slipper
[og i Ragnaråk rivende kommer].


Fodnote:

[1] Angrboda. Moder til Ulven Fenrir, Hel og Midgaardsslangen.