Vlusp

Codex Regius
Gl. kgl. sml. 2365, 4to.

Hauksbk
Cod. AM. 554, 4to.

 

1. Hljs bi ek allar
helgar kindir,
meiri ok minni
mgu Heimdallar;
viltu, at ek, Valfr!
vel framtelja
forn spjll fra,
au er fremst um man.

1. Hliods bi ec
allar kindir
meiri oc mi
Ni
mavgo | heimdallar
vilo at ec ualfa
/r
uel fyr telia
forn | spioll fra
a
/ er fremst um man.

1. Hlios bi ek allar
helgar kindir
meiri ok minni
mogu heimdallar
villtu at ek vafodrs
vel | fram telia
forn spioll fira
au er ek fremz vm man.

 

2. Ek man jtna
r um borna,
er forum
mik fdda hfu;
nu man ek heima,
nu vii,
mjtvi mran
fyr mold nean.

2. Ec man iotna |
r um borna
a er fordom
mic fodda hofdo
nio man c heima |
no ivii
miot ui mora
N
fyr mold nedan.

2. Ek man iotna
ar vm borna
a er | forum
mik fdda hofv:
niu man ek heima
niu iuidiur
miotvi meran
fyrir molld ne|an.

 

3. r var alda
ar er mir bygi,
vara sandr n sr
n svalar unnir,
jr fannsk va
n upphiminn,
gap var ginnunga,
en gras hvergi.

3. Ar uar alda
ar | er ymir bygi
vara sandr ne ser
ne sualar u
Nir
ior fa
Nz | eva
ne upp himin
gap uar gi
Nvnga
e
N gras hvergi.

3. Aar uar allda
ar er ymir bygi
vara sandr ne sior
ne svalar unnir
ior fannz efa |
ne vpp himinn
gap var ginnvnga
enn gras ekki.

 

4. r Burs synir
bjum um ypu,
eir er Migar
mran skpu;
sl skein sunnan
salar steina,
var grund grin
grnum lauki.

4. Adr bvrs | synir
bioom um ypo
eir er mi gar
moran scopo.
sol scein | su
Nan
a salar steina
a var grvnd groin
gronom lauki. |

4. Aadr bors synir
bioum of yptu
eir er | meran
migar skopu
sol skeinn sunnan
a salar steina
a uar grund groin
grnum | lauki.

 

5. Sl varp sunnan,
sinni mna,
hendi inni hgri
um himinjdyr;
sl at ne vissi
hvar hon sali tti,
mni at ne vissi
hvat hann megins tti,
stjrnur at ne vissu
hvar r stai ttu.

5. Sol varp svNan
si
Ni mana
hendi i
Ni hogri
vm himin iodyr |
sol at ne uissi
huar hon sali atti
stiornor at ne visso
hvar | er stai atto
mani at ne vissi
hvat hann megins atti.

5. Sol uarp sunnan
sinni mana
hendiinni hgri
of iodur
sol at ne uissi
huar hon sali | atti
stiornur at ne uissu
hvar r stadi attu
mani at ne vissi
hvat hann megins | atti.

 

6. gengu regin ll
rkstla,
ginnheilug go,
ok um at gttusk;
ntt ok nijum
nfn um gfu,
morgin htu
ok mijan dag,
undorn ok aptan,
rum at telja.

6. a gen|gengo regin oll
ara
/k stola
gi
Nheilog god
oc vm at gettvz |
nott oc niiom
na
/fn vm gafo
morgin heto
oc miian dag
vn|dorn oc aptan
rom at telia.

6. a gengu regin oll
a rokstola
ginnheilvg go
ok vm at giettuz
nott ok niium
nofn | vm gafu
morgin hetv
ok miian dag
vndvrn ok aptan
arum at telia.

 

7. Hittusk sir
Iavelli,
eir er hrg ok hof
htimbruu,
afla lgu,
au smuu,
tangir skpu
ok tl gru.

7. Hittoz sir
a ida uelli
eir | er ha
/rg oc hof
hatimbroo.
afla la
/go
a
/ smioo
tangir | scopo
oc tol goro.

7. Hittuz sir |
a idauelli
afls kostuv
allz freistuu
afla logu
au smiuu |
tangir skopv
ok tol giordu.

 

8. Tefldu tni,
teitir vru,
var eim vettugis
vant r gulli;
unz rjr kvmu
ursa meyjar
mtkar mjk
r jtunheimum.

8. Teflo itvni
teitir voro
var eim vettergis |
vant or gulli.
v
Nz III. qvomo
ursa meyiar
amatkar | mioc
or iotvn heimom.

8. Tefldu itvni
teitir uorv
var eim uettugis |
vant or gulli
unz riar komv
ussa meyiar
amatkar miok
or jotvn heimvm. |

 

9. gengu regin ll
rkstla,
ginnheilug go,
ok um at gttusk:
hverr skyldi dverga
drtt um skepja
r brimi blgu
ok r Blins leggjum.

9. a g. r. a. ar.
hverr scyldi duerga |
drotin scepia
or brimis bloi
oc or blam le
Giom.

9. a gengu regin oll
a rokstola
ginnheilug go
ok vm at gittuz
hverer skylldu duergar |
drottir skepia
or brimi blogv
ok or blains leggium.

 

10. ar var Msognir
mztr um orinn
dverga allra,
en Durinn annarr;
eir mannlkun
mrg um gru
dvergar jru,
sem Durinn sagi.

10. ar mot|sognir
moztr vm orinn
dverga allra
e
N dvriN aNaR
eir man|licon
morg vm goro
dvergar or ioro
sem dvri
N sagdi.

10. ar uar modsognir
meztr of | orinn
duerga allra
enn durinn anna
R
eir manlikan
morg of giorv
duerga i ioru
sem | durinn sagi.

 

11. Ni, Nii,
Norri, Suri,
Austri, Vestri,
Aljfr, Dvalinn,
Nr ok Ninn,
Npingr, Dinn,
Bifurr, Bafurr,
Bmburr, Nori,
nn ok narr,
inn, Mjvitnir.

11. Nyi | oc nii
norri oc suri
a
/stri oc uestri
aliofr dvali
N.
biv|a
/R bava/R
ba
/mbuR nori
n oc ana
R
ai miovitnir.

11. Nyi nii
norri suri
austri vestri
aliofr dualinn.
naar ok nainn |
nipingr dainn
ueggr gand alfr
uindalfr orinn.

 

12. Veggr ok Gandlfr,
Vindlfr, orinn,
rr ok rinn,
ekkr, Litr ok Vitr,
Nr ok Nrr,
n hefi ek dverga,
Reginn ok Rsvir,
rtt um tala.

12. Veigr | oc gandalfr
vindalfr rai
N
eccr oc ori
N
ror vitr oc litr |
nr oc nyrar
nv hefi ec dverga
regi
N oc rasuidr
rett | um tala.

12. BifvR bafvR
bombv
R nori
an | ok ona
R
ai miovitnir.
rar ok rainn
ror litr ok vitr
nyr ok nyrar
nv hefi ek | rekka
reginn ok rasvir
rett vm tala.

 

13. Fili, Kili,
Fundinn, Nali,
Hepti, Vili,
Hanarr, Svurr,
Billingr, Brni,
Bildr ok Buri,
Frr, Hornbori,
Frgr ok Lni,
Aurvangr, Jari,
Eikinskjaldi.

13. Fili kili
fvndi
N. nali.
hepti. vili
hana
R svi|oR.
frar hornbori.
fregr oc loni.
a
/rvangr. iari
eikins|cialdi.

13. Fili kili
funndin nali
hefti fili
hana
R | ok svidR
nar ok nainn
nipingr dinn
billingr bruni
billdr ok buri
fror forn|bogi
freg ok loni.

 

14. Ml er dverga
Dvalins lii
ljna kindum
til Lofars telja,
eir er sttu
fr salar steini
Aurvanga sjt
til Jruvalla.

14. Mal er dverga
idvali
Ns lii
liona kindom
til lofa|rs telia.
eir er sotto
fra salar stini
a
/rvanga sia/tt
til | iro valla.

14. Aurvangr iari
eikin skialldi
mal er duerga
i dualins lii |
liona kindum
til lofars telia
eim er sottu
fra salar steini
orvanga siot
til iorv valla. |

 

15. ar var Draupnir
ok Dlgrasir,
Hr, Haugspori,
Hlvangr, Glinn,
Dori, Ori,
Dfr, Andvari,
Skirfir, Virfir,
Skafir, Ai.

15. ar var dra/pnir
oc dolgrasir
hr ha
/g spori |
hlevangr gloi.
scirvir. virvir.
scafir. ai.
alfr oc yngvi |
eikinscialdi.
fiala
R oc frostri
fi
Nr oc giNaR.
at mvn vppi ||
mean a
/ld lifir
langniia tal
lofars hafat.

15. ar var draufnir
ok dolgraser
har haugspori
hlevargr gloinn
scirfir virvir
ska|fir ai
aalfr ok yngvi
eikinskialldi.

 

16. lfr ok Yngvi,
Eikinskjaldi,
Fjalarr ok Frosti,
Finnr ok Ginnarr;
at man uppi,
mean ld lifir,
langnija tal
Lofars hafat.

16. at man vppi
mean olld lifir
lang | niia tal
lofars hafat.

 

17. Unz rr kvmu
r v lii
flgir ok stkir
sir at hsi,
fundu landi
ltt megandi
Ask ok Emblu
rlglausa.

16. Vnz rir qvomo |
or vi lii
a
/flgir oc astgir
esir at hvsi.
fvndo alandi
litt | megandi
asc oc emblo
orla
/gla/sa.
a
/nd a/ ne tto
av | ne ha
/fo
la ne leti
ne lito goa.

17. Vndz riar komu
ussa brudir
astkir ok oflgir
ser | at husi
fundu a landi
litt megandi
ask ok emblv
orluglausa
ond au ne | attu
o au ne hofdu
la ne lti
ne litv goa.

 

18. nd au ne ttu,
au ne hfu,
l n lti
n litu ga;
nd gaf inn,
gaf Hnir,
l gaf Lurr
ok litu ga.
17. Aund gaf oiN
o | gaf henir
la gaf lov
R
oc lito goa.

18. Qnd gaf oinn
od gaf | henir
la gaf lov
R
ok litv goa.

 

19. Ask veit ek standa,
heitir Yggdrasill
hr bamr, ausinn
hvta auri;
aan koma dggvar
rs dala falla;
stendr yfir grnn
Urar brunni.

18. Asc ueit ec standa |
heitir y
Gdrasill
hrbamr ausi
N
huta ari.
aan coma | da
/Gvar
ers idala falla
stendr e yfir gr
QN
vrar brv
Ni. |

19. Ask ueit ek standa
heitir yggdrasill |
har badmr ausinn
huita auri.
aan koma doggvar
ers i dala falla |
stendr yfir grnn
vrar brunni.

 

20. aan koma meyjar
margs vitandi
rjr, r eim sal
er und olli stendr;
Ur htu eina,
ara Verandi,
skru ski,
Skuld ina riju;
r lg lgu,
r lf kuru
alda brnum,
rlg seggja.

19. aan coma meyiar
margs uitandi
riar or eim se
er und | olli stendr
vr hto eina
ara verandi
scro ascii
scvld | ena riio.

20. aan koma meyiar
margs vitan|di
riar or eim sal
er a olli stendr.
vrd hetv eina
ara verdandi
ska|ru a skii
skulld hina riiu.

 

20. er la/g la/go
er lf kvro
alda bornom
r|la
/g seGia.

21. r log logu
r lif kuru
all|da bornum
orlog at segia.

 

21. at man hon flkvg
fyrst heimi,
er Gullveig
geirum studdu
ok hll Hrs
hana brendu;
rysvar brendu
rysvar borna,
opt, sjaldan,
hon enn lifir.

21. at man hon folc ug
fyrst iheimi
er gvll ueig |
geirom stvddv
oc iha
/ll hrs
hana brendo.

26. at man hon folk|uig
fyrst i heimi
er gullueig
geirum studdi
ok i holl hars
hana brendv
rysvar bren|dv
rysvar brendv
rysvar borna
opt osialldan
o hon enn lifir.

 

22. rysvar brendo |
rysvar borna
opt osialdan,
o hon e
N lifir.

 

22. Heii hana htu,
hvars til hsa kom,
vlu velsp,
vitti hon ganda,
sei hon hvars hon kunni,
sei hon hugleikin,
var hon angan
illrar brar.

23. Heidi hna | heto
hvars til hvsa com
ulu vel sp
uitti hon ganda
sei | hon kv
Ni
sei hon leik
IN
e var hon angan
illrar brvar. |

27. Heii hana hetu
huars | til hvsa kom
ok volu vel spa
uiti hon ganda
seid hon hvars hun kunni
seid hon huglei|kin
var hon angann
illrar bruar.

 

23. gengu regin ll
rkstla,
ginnheilug go,
ok um at gttusk:
hvrt skyldu sir
afr gjalda
ea skyldu goin ll
gildi eiga.

24. a g. r. a. a.
huart scyldo esir
afra gialda
ea scyldo goin | a
/ll
gildi eiga.

28. a gengv regin oll
a rok stola
ginnheilvg go
ok vm | at giettuz
huart skylldv sir
afra giallda
er skylldv guin oll
gilldi eiga. |

 

24. Fleygi inn
ok flk um skaut,
at var enn flkvg
fyrst heimi;
brotinn var borveggr
borgar sa,
knttu vanir vgsk
vllu sporna.

25. Fleygi oiN
oc ifolc um sc
/t
at var e
N folc | vig
fyrst iheimi.
broti
N var bor uegr
borgar asa
knatto | vanir uigspa
uollo sporna.

29. Fleygi oinn
ok i folk vm skaut
at var enn folkuig
fy
R i heimi
brotinn var bor|veggr
borgar asa
knaattv vanir vig spa
vollv sporna.

 

25. gengu regin ll
rkstla,
ginnheilug go,
ok um at gttusk:
hverr hefi lopt allt
lvi blandit
ea tt jtuns
s mey gefna.

26. a g. r. a.
hverir hefi lopt | alt
levi blandit
ea ett iotvns
os mey gefna.

22. a gengv regin oll
a rokstola
ginnheilugh | god
ok um at giettuz
hverr hefi loft allt
levi blandit
er tt io|tuns
os mey gefna.

 

26. rr einn ar v
runginn mi,
hann sjaldan sitr
er hann slkt um fregn;
gengust eiar,
or ok sri,
ml ll meginlig
er meal fru.

27. orr eiN | ar var
rvngin moi
hann sialdan sitr
er hann slict vm fregn
age|ngoz eiar
or oc seri
ml a
/ll megin lig
er amedal fro. |

23. orr einn ar va
runginn modi
hann sialldan | sitr
er hann slikt of fregnn
a genguz eiar
or ok ok sri
maal oll | meginlig
er a meal voru. ||

 

27. Veit hon Heimdallar
hlj um flgit
undir heivnum
helgum bami;
sr hon ausask
aurgum forsi
af vei Valfrs.
Vitu r enn ea hvat?

28. Veit hon heimdalar
hlio vm folgit
undir heivonom
helgom | bami.
sr hon a
/saz
a
/rgom forsi
af uei val fa
/drs
uit|o er en e. hvat.

24. Veit hun heimdallar
hlio um folgit
undir heidvonvm
helgum badmi
a ser hon | ausaz
orgum forsi
af uedi valfodrs
uitu er enn er hvat.

 

28. Ein sat hon ti,
er inn aldni kom
yggjungr sa
ok augu leit.
Hvers fregni mik?
hv freisti mn?
alt veit ek, inn!
hvar auga falt:
inum mra
Mmis brunni;
drekkr mj Mmir
morgin hverjan
af vei Valfrs.
Vitu r enn ea hvat?

29. En sat hon uti
a er i
N aldni com
y
Gingr | asa
oc ia
/go leit.
hvers fregnit mic
hvi freisti min
alt | ueit ec oi
N
hvar v a
/ga falt
ienom mera
mimis | brv
Ni
dreckr mi mimir
morgin hverian
af vei v.
v. e. e. h. |

 

 

29. Vali henni Herfr
hringa ok men,
fspjll spaklig
ok spganda;
s hon vtt ok um vtt
of verld hverja.

30. Vali henne herfa/r
hringa oc men
fe spioll spaclig
oc spa | ganda
sa hon uitt oc vm vitt
of verold hveria.

 

 

30. S hon valkyrjur
vtt um komnar
grvar at ra
til Gojar:
Skuld hlt skildi,
en Skgul nnur,
Gunnr, Hildr, Gndul
ok Geirskgul;
n eru talar
nnnur Herjans,
grvar at ra
grund valkyrjur.

31. Sa hon valkyr|ior
vtt vm komnar
ga
/rvar at ria
til goioar.
scvld | helt scildi
enn sca
/gul a/Nor
gv
Nr. hildr ga/ndul
oc geir || sca
/gul.
nv ero talar
na
/Nor herians
gorvar at ra
grvnd | valkyrior.

 

 

31. Ek s Baldri,
blgum tvur,
ins barni
rlg flgin:
st um vaxinn
vllum hri
mjr ok mjk fagr
mistilteinn.

32. Ec sa baldri
blodgom tivor
odins barni
or log | folgi
N
st vm vaxi
N
vollo heri
mir oc mioc fagr
mistiltei
N. |

 

 

32. Var af eim meii,
er mr sndisk,
harmflaug httlig,
Hr nam skjta.
Baldrs brir
var of borinn snemma,
s nam ins sonr
einnttr vega.

33. Var af eim meii
er mer syndiz
harmfla
/g hettlig
ha
/r | nam scita.
baldrs broir
vr of bori
N snemma
sa nam oins | snr
ein nettr vega.

 

 

33. hann va hendr
n hfu kembi,
r bl um bar
Baldrs andskota.
En Frigg um grt
Fenslum
v Valhallar.
Vitu r enn ea hvat?

34. o hann eva hendr
ne ha
/fu kembi
ar | a bl vm bar
baldrs andscota.
en fri
G um grt
ifensa
/lom
ua | val hallar.
v. e. e. e. h.

 

 

34.   .   .   .   .
.   .   .   .   .   .
.   .   .   .   .   .
.   .   .   .   .   .
kn Vala
vgbnd sna,
heldr vru hargr
hpt r rmum.

 

 

 

 

30. a kna vala
vigbond sn|ua
helldr voru hargior
hoft or ormum
ar sitr sigyn
eygi vm sinum
ver uel | glyiut
vitv er enn ea hvat.

 

35. Hapt s hon liggja
undir hvera lundi
lgjarnlki
Loka ekkjan;
ar sitr Sigyn
eygi um snum
ver vel glju.
Vitu r enn ea hvat?

35. Hapt sa hon liGia
undir hvera lundi
le |giarn lici
loca aeckian.
ar sitr sigyn
eygi vm sinom
ver | velglyio
v. . e. h.

 

36. fellr austan
um eitrdala
sxum ok sverum,
Slr heitir s.

36. A fellr a/stan
um eitr dala
sa
/xom oc sverom |
slir heitir sv.
stod fyr noran
ania vollom
salr or gvlli
sin|dra ettar.
enn a
NaR sto
a okolni
bior salr iotvns
en sa brimir | heitir.

 

 

37. St fyr noran
Niavllum
salr r gulli
Sindra ttar;
en annarr st
klni,
bjrsalr jtuns,
en s Brmir heitir.

 

 

38. Sal s hon standa
slu fjarri
Nstrndu ,
norr horfa dyrr;
fllu eitrdropar
inn um ljra,
s er undinn salr
orma hryggjum.

37. Sal sa hon standa
solo fi
Ri
na strondo a
norr hor|fa dy
R.
fello eitr dropar
i
N vm lira
sa er undi
N salr
orma | hry
Giom.

34. Sal sier hon standa
solu fia
Ri |
nastrondu a
norr horfa dy
R
falla eitrdropar
inn vm liora
sa er undinn salr |
orma hryggium.

 

39. S hon ar vaa
unga strauma
menn meinsvara
ok morvarga
ok anns annars glepr
eyrarnu;
ar saug Nhggr
ni framgengna,
sleit vargr vera.
Vitu r enn ea hvat?

38. Sa hon ar vaa
vnga stra
/ma
menn meinsvara
oc mor vargar. |
oc a
N aNars glepr
eyra rvno
ar svg ni | ha
/Gr
ni fram gengna
sleit vargr vera
v. e. e. e. h.

35. Ser hon ar vaa
unga strauma
menn meinsvara
ok mordvar|ga
ok annz annars glepr
eyrna runa
ar savg nihoggr
nai framgengna
sleit | vargr vera
vitv er enn ea hvat.

 

 

 

36. Geyr nu garmr miok
fyrir gn. h.
f. man sl.
enn f. |

 

40. Austr sat in aldna
Jrnvii
ok fddi ar
Fenris kindir;
verr af eim llum
einna nkkurr
tungls tjgari
trolls hami.

39. Avstr st | in aldna
i iarn uii
oc foddi ar
fenris kindir.
verr af eim | a
/llom
ei
Na noccorr
tvngls tivgari
itrollz hami.

25. Austr byr hin alldna
i | iarnvidi
ok feir ar
fenris kindir
verr af eim ollum
einna nokkur
tungls t..|gari
i trollz hami.
fylliz fiorfi
feigra manna
ryr ragna siot
rauum dreyra
svort verda | solskin
um sumvr eftir
uer oll ualynd
uitv er einn enn edr hvat.

 

41. Fyllisk fjrvi
feigra manna,
rr ragna sjt
rauum dreyra;
svrt vera slskin
um sumur eptir,
ver ll vlynd.
Vitu r enn ea hvat?

40. Fylliz fior|vi
feigra manna
ryr ragna sit
ra
/om dreyra
svart var a sol | scn
of svmor eptir
ver oll valynd
v. e. h.

 

42. Sat ar haugi
ok sl hrpu
ggjar hirir
glar Egir;
gl um hnum
gaglvii
fagrraur hani,
s er Fjalarr heitir.

41. Sat ar a ha/gi |
oc sl ha
/rpo
gygiar hirir
gladr e
Ger.
gl vm hanom
igagl | vii
fagr ra
/dr hni
sa er fiala
R heitir.

32. Sat ar a haugi
ok | slo horpu
gygiar hirir
glar egir
gol yfir
igalguii
fagr raur hani
enn sa fia|la
R heitir.

 

43. Gl um sum
Gullinkambi,
s vekr hla
at Herjafrs;
en annarr gelr
fyr jr nean
straur hani
at slum Heljar.

42. Gl um asom
gul|lincambi
sa uecr ha
/la
at hiarar at heriafa
/drs.
e
N aNaR | gelr
fyr ior nean
st r
/r hni
at sa
/lom heliar.

33. Gol yfir asum
gullin kambi
sa vekr holda
at heria fors
enn anna
R gelr |
fyr ior nean
sot raur hani
at solum heliar.

 

44. Geyr Garmr mjk
fyr Gnpahelli;
festr man slitna,
en freki renna.
Fjld veit hon fra,
fram s ek lengra,
um ragnark
rmm sigtva.

43. Geyr | garmr mioc
fyr gnipa helli
festr mvn slitna
e
N fre|ki reNa
fiol veit hon froa
fram se ec lengra
vm rag|na ra
/c
ra
/m sigtyva.

31. Geyr garmr miok
fyrir gnupa | helli
festr man slitna
enn freki renna
framm se ek lengr |
fiol kann ek segia
um ragna rok
romm sigtiva.

 

45. Brr munu berjask
ok at bnum verask,
munu systrungar
sifjum spilla;
hart er heimi,
hrdmr mikill,
skeggjld, sklmld,
skildir ru klofnir,
vindld, vargld,
r verld steypisk;
man engi mar
rum yrma.

44. Bror mvno beriaz
oc at ba
/Nom | vera
mvno systrvngar
sifiom spilla
hrt er i heimi
hr | domr micill
sce
Ga/ld scalm a/ld
scildir ro klofnir
vinda
/ld | varga/ld
ar verold steypiz
mvn engi mar
orom yrma. |

37. Brr munu beriaz
ok at bonum veraz
munu systrungar
sifium spilla
hart | er i heimi
hordomr mikill
skeggoll skalmolld
skilldir klofnir.

 

38. Vind olld varg|olld
ar verolld steypiz
grundir gialla
gifr fliugandi
man eingi mar
orum yrma. |

 

46. Leika Mms synir,
en mjtur kyndisk,
at inu gamla
Gjallarhorni;
htt blss Heimdallr,
horn er lopti;
mlir inn
vi Mms hfu.

45. Leica mims synir
e
N miotvr kyndiz
at en galla
gial||lar horni
hatt bless heimdallr
horn er alopti
melir oi
N |
vi mims ha
/fu |
ymr i aldna tre
e
N itvN losnar
scelfr y
Gdrasils
ascr st|andandi.

39. Leika mims synir
enn miotvr kyndiz
at hnv gamla
giallar horni
hatt bless | heimdallr
horn er a lopti
meler oinn
vi mims hofut.

 

47. Skelfr Yggdrasils
askr standandi,
ymr it aldna tr,
en jtunn losnar;
hrask allir
helvegum,
r Surtar ann
sefi of gleypir.

40. Skelfr yggdrasils
askr | standandi
ymr hid alldna tre
enn iotunn losnar
hrdaz allir
a helvegum
ar surtar | ann
sevi of gleypir.

 

48. Hvat er me sum?
hvat er me lfum?
gnr allr jtunheimr,
sir ru ingi;
stynja dvergar
fyr steindurum
veggbergs vsir.
Vitu r enn ea hvat?

49. Hvat er | me asom
hvat er me alfom
gnyr allr iotvn heimr
esir ro ain|gi
stynia dvergar
fyr stein dvrom
ve
G bergs visir
v. e. e. h.

41. Hvat er me asum
hvat er me alfum
gnyr allr iotun heimr |
sir eru a ingi
stynia dvergar
fyrir steindyrvm
vegbergs uisir
uitv er enn ea hvat. |

 

49. Geyr n Garmr mjk
fyr Gnpahelli;
festr man slitna,
en freki renna.

46. Geyr nv g.

42. Geyr nu garmr miok
fyrir gnipa helli
f. m.

 

50. Hrymr ekr austan,
hefisk lind fyrir.
Snsk jrmungandr
jtunmi:
ormr knr unnir,
en ari hlakkar,
sltr ni niflr.
Naglfar losnar.

47. Hrymr ekr a/stan
hefiz lind fyr
sn|yz iormvngandr
i iotvn moi.
ormr knyr v
Nir
e
N ari hl|accar
slitr nai nef fa
/lr
nagl far losnar.

43. Hrymr ekr austan
hefiz lind fyrir |
snyz iormungandr
i iotunmoi
ormr knyr unnir
enn ari hlakkar
slitr nai | nifolr
naglfar losnar.

 

51. Kjll ferr austan,
koma munu Muspells
um lg lir,
en Loki strir;
fara fflmegir
me freka allir,
eim er brir
Byleists fr.

48. Kioll feR a/s|tan
koma mvno mvspellz
vm la
/g lydir
e
N loki styrir
fara | fifls megir
me freka allir
eim er brodir
by leipz ifr.

44. Kioll ferr austan
koma munu muspellz
vm logh | lyer
enn loki styrir
farar fiflmegir
me freka aller
eim er broir
byleistz | i ferd.

 

52. Surtr ferr sunnan
me sviga lvi,
sknn af sveri
sl valtva.
Grjtbjrg gnata,
en gfr hrata;
troa halir helveg,
en himinn klofnar.

50. Surtr | feR svNan
me sviga lefi
sci
N af sveri
sol valtfa.
griot bi|org gnata
e
N gifr rata
troa halir helveg
en himin clofnar. |

45. Surtr ferr sunnan
me suiga levi
skinn af suerde
sol valtifa
griotbiorg gnata |
enn gifr rata
troa haler helveg
enn himinn klofnar.

 

53. kemr Hlnar
harmr annarr fram,
er inn ferr
vi lf vega,
en bani Belja
bjartr at Surti;
ar man Friggjar
falla angan.

51. a comr hlinar
harmr a
NaR fram
er oi
N feR
vi ulf vega |
en bani belia
biartr at surti
a mvn fri
Giar
falla angan | tyr.

46. a kemr hlinar
harmr an|na
R framm
er oin ferr
vi vlf vega
enn bani belia
biartr at surti
ar man | friggiar
falla angann.

 

54. Geyr n Garmr mjk
fyr Gnpahelli;
festr man slitna,
en freki renna.

 

47. Geyr nu garmr miok
fyrir gnipa helli
f. m.

 

55. kemr inn mikli
mgr Sigfur
Viarr vega
at valdri;
ltr hann megi hverungs
mund um standa
hjr til hjarta;
er hefnt fur.

52. a komr iN micli
ma
/gr sigfa/dur
va
R vega
at val dy|ri.
letr hann megi hvedrvngs
mvnd vm standa
hir til hiarta |
a er hefnt fa
/dur.

48. Ginn loft yfer |
gior iarar . e . .
. . . . . . g . ar
orms . . edvm
. . . oins svn
ormi meta
uargs at . . . |
uiars . . . . . .

 

56. kemr inn mri
mgr Hlynjar,
gengr ins sonr
vi orm vega;
drepr hann af mi
Migars vurr;
munu halir allir
heimst ryja;
gengr fet nu
Fjrgynjar burr
neppr fr nari
ns kvnum.

53. a komr iN mori
ma
/gr hlodyniar
gengr | oins sonr
vid ulf vega
drepr hann af moi
migarz ueor |
mvno halir allir
heim stod ryia
gengr fet no
fiorgyn|iar bv
R
neppr fra nari
nis oqvinom.

49.   . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . |
munu halir al . . .
. . . . . . ydia
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ||

 

57. Sl tr sortna,
sgr fold mar,
hverfa af himni
heiar stjrnur;
geisar eimi
ok aldrnari,
leikr hr hiti
vi himin sjlfan.

54. Sol ter sortna |
sigr fold imar
hverfa af himni
heiar stiornor.
geisar emi |
vi aldr nara
leicr har hiti
ui himin sialfan.

50. [Sol] ter sortna
sigr folld imar
huerfa af himni
heiar stiornur |
[ge]isar eimi
ok alldrnari
leikr har hiti
vi himin sialfan.

 

58. Geyr n Garmr mjk
fyr Gnpahelli;
festr man slitna,
en freki renna.

55. Geyr n. |

51. Geyr | [nu] garmr miok
fyrir gnipa helli
festr man slitna
enn freki r. |

 

59. Sr hon upp koma
ru sinni
jr r gi
ijagrna;
falla forsar,
flgr rn yfir,
s er fjalli
fiska veiir.

56. Ser hon upp koma
a
/ro siNi
ior or egi
iia grona.
falla | forsar
flygr a
/rn yfir
sa er afialli
fisca ueiir.

52. [Se]r hon vpp koma
oru sinni
ior or gi
iia grna
falla for|sar
flygr orn yfir
sa er a fialli
fiska veiir.

 

60. Finnask sir
Iavelli
ok um moldinur
mtkan dma
ok minnask ar
megindma
ok Fimbults
fornar rnar.

57. FiNaz | esir
aia velli
oc vm mold invr
matka
N doma
oc a fimbvl | tys
fornar rvnar.

53. Hittaz ser
i ia | uelli
ok um molld inur
matkan dema
ok minnaz ar
a megin | doma
ok a fimbultys
fornar runar.

 

61. ar munu eptir
undrsamligar
gullnar tflur
grasi finnask,
rs rdaga
ttar hfu.

58. ar mvno eptir
vndr samligar
gvll|nar ta
/flor
igrasi fi
Naz.
ers i ardaga
attar hofo. |

54. a munu ser
undrsam | legar
gullnar toflur
i grasi finna
rs i aardaga
aattar hofv. |

 

62. Munu snir
akrar vaxa,
bls man alls batna,
Baldr man koma;
ba eir Hr ok Baldr
Hropts sigtoptir
vel valtvar.
Vitu r enn ea hvat?

59. Mvno osanir
acrar uaxa
ba
/ls mvn allz batna
baldr | mvn coma.
bva eir ha
/r oc baldr
hroptz sigtoptir
vel val|tivar
v. e. e. h.

55. Munu osaanir
akrar uaxa
bols man allz batna
man balldr ko|ma
bua eir hor ok balldr
hroptz sigtoftir
vel uelltifar
u|tu er enn er hvat.

 

63. kn Hnir
hlut vi kjsa
ok burir byggja
brra tveggja
vindheim van.
Vitu r enn ea hvat?

60. a kna honir
hla
/t vi kiosa
oc byrir | by
Gia
brodra tve
Gia.
vind heim vidan
v. e. e. h

56. a kna henir
hlvtvi kiosa
er burir byggia |
brra tueggia
vindheim vian
vitv er enn er hvat.

 

64. Sal sr hon standa
slu fegra
gulli akan
Giml;
ar skulu dyggvar
drttir byggja
ok um aldrdaga
ynis njta.

61. Sal ser | hon standa
solo fegra
gvlli acan
ag
Iml
ar || scolo dy
Gvar
drottir by
Gia
oc vm aldr daga
ynis niota. |

57. Sal ser | hon standa
solu fegra
gulli aktan
a gimle.
ar skolo dyggvar |
drottir byggia
ok vm alldrdaga
yndis niota.

 

65. kemr inn rki
at regindmi
flugr ofan,
s er llu rr.

 

58. a kemr hinn ri|ki
at regindomi
oflugr ofan
sa er ollu rr.

 

66. ar kemr inn dimmi
dreki fljgandi,
nar frnn nean
fr Niafjllum;
berr sr fjrum
flgr vll yfir
Nihggr ni.
N man hon skkvask.

62. ar komr iN dimmi
dreki flivgandi
nar fra
N nean
fra | nia fiollom.
be
R ser ifiorom
flygr va
/ll yfir
niha
/Gr | nai
nv mvn hon seyqvaz.

59. Kemr hinn | dimmi
dreki fliugandi
nar fraann nean
fra nia
berr sier i | fiorum
flygr uoll yfir
nihoggr nai
nv man hon sokk|vaz.