Odins hest

Da æsene hadde bygget Midgard, kom det en håndverker og tilbød seg å bygge en stenmur rundt Åsgard. Muren skulle bli så sterk at den kunne tåle angrep fra bergriser og jotner om de skulle greie å komme seg gjennom Midgard.

Halvannet år skulle han bruke på arbeidet, og Frøya, Sol og Måne krevde han som lønn.

Æsene rådslo og kom frem til at mannen skulle få det som han ville, men han fikk ikke bruke mer enn én vinter på arbeidet. Hadde første sommerdag gått uten at han var ferdig, fikk han ingen betaling. Han fikk heller ikke lov til å la noen mann hjelpe seg med arbeidet.

Da byggmesteren hørte dette, ba han om lov til å bruke hesten sin, Svadilfare, om hjelp. Dette fikk Loke æsene til å gå med på.

Første vinterdag begynte han å bygge muren. Nettene brukte han til å dra frem stener med Svadilfares hjelp. Hesten var utrolig sterk, det la æsene merke til.

På denne tiden var Tor ute for å drepe troll. Byggmesteren, som var en jotun, hadde sørget for at avtalen var gjort med vitner og mange eder. Han ville være trygg for Tor, skulle han arbeide for æsene.

Arbeidet gikk raskt fremover, og da det bare var tre dager igjen av vinteren, var muren nesten ferdig.

Æsene ble redde og salet seg. De spurte hverandre om hvem som hadde gått inn for å gifte bort Frøya og gi bort Sol og Måne. Alle kom til at forslaget var kommet fra han som var opphavet til de fleste problemene, Loke Lauvøyson. De truet ham med en pinefull død om han ikke fant en utvei.

Loke ble redd og lovet å sørge for at muren ikke ble ferdig i tide.

Samme kveld skulle byggmesteren kjøre i vei med Svadilfare for å hente sten. Da kom det en merr ut av skogen; den sprang bort til Svadilfare og knegget.

Svadilfare slet i stykker repene og sprang etter inn i skogen. Byggmesteren løp etter, men han fikk ikke tak i hesten den natten.

Uten nok sten gikk ikke arbeidet slik det skulle neste dag. Og da byggmesteren forsto at han ikke ble ferdig i tide, kom jotunsinnet over ham.

Da æsene så det var en bergrise de hadde i arbeid, brydde de seg ikke om at de hadde svoret, men ropte på Tor som kom med det samme. Han lot Mjølner fare gjennom luften.

Nå fikk byggmesteren lønn, men ikke med Sol og Måne. Tor knuste skallen hans og sendte ham til Nivlheim.

Lokes møte med Svadilfare førte til at han fødte et føll. Føllet var grått og hadde åtte føtter og var den beste hesten blant æser og menn. Det fikk navnet Sleipner og ble Odins hest.


Kilde: Gylvaginning (s. 53ff)

Tilbake til hovedsiden