Frigg - Den fremste blant åsynjene

Frigg er Odins hustru, den fornemste blant åsynjene og Balders mor. Hun kjenner verdens skjebne like godt som Odin, og hun bor i Fensaler. Åsynjene Hlin, Fulla og Gnå er tett knyttet til henne. Hlin verner menneskene, Frigg vil trygge mot fare. Fulla - med langt hår og gullbånd om pannen - bærer Friggs eske, passer hennes sko og kjenner Friggs hemmeligheter. Gnå utfører hennes ærender i de forskjellige verdener - spesielt når noe haster. Hun rir da på hesten Hovvarpne som farer gjennom luft og over vann.

Vavtrudnesmål i den Eldre Edda handler om Odins besøk hos den kloke jotnen Vavtrudne for å prøve hans visdom. Kvadet innledes med at Odin henvender seg til sin hustru Frigg for å høre hennes mening om den ferden han har tenkt til å legge ut på. Frigg råder ham til å bli hjemme i stedet for å dra til de viseste av alle jotner. Odin drar likevel av gårde, sikker på at ingen vismann kan overgå ham. Frigg kan bare ønske sin mann god reise.

Frigg er skildret som like klok og jevnbyrdig som Odin selv. Det samme inntrykket får en av gudinnen i Loketretta, hvor hun råder Odin og Loke til å holde beskyldningene mot hverandre inne. I samme kvad, og også i Snorre-Edda heter det om henne at hun kjenner verdens skjebne uten å spå. Denne uttalelsen har kanskje sammenheng med at hun rådslår med den allvise Odin.

Mytene tegner også et annet bilde av Frigg, og det er dette Loke bruker mot henne ved gildet hos Ægir. Beskyldningen om at Frigg har vært utro med Odins brødre, har sin forklaring i Snorres Ynglingesaga i Heimskringla: "Odin hadde to brødre, den ene het Ve og den andre Vile. Disse brødrene styrte landet når Odin var borte. En gang da Odin hadde dratt langt bort og hadde vært lenge borte, trodde ikke æsene at kan kom til å vende hjem igjen. Hans brødre delte så arven etter ham, og Frigg de ektet Frigg i forening. Men kort etter vendte Odin hjem, og da tok han sin hustru til seg igjen."

Frigg ser ikke ut til å ha vært gjenstand for noen særlig dyrkelse. Det finnes bare ett eneste stedsnavn som med sikkerhet kan settes i sammenheng med henne, og det er Friggeråker i Västergötland. Eddaenes Frigg ser uansett til å skrive seg fra en gammel jord- og fruktbarhetsgudinne. Det kan en slutte av både hennes eget og hennes fars navn. Etymologisk henger Friggs navn sammen med noe som sannsynligvis er et tilnavn på Odin, Fjǫrgynn. Navnet Fjǫrgyn er dessuten navnet på Tors mor, som også blir kalt Jord.


Kilder: Vavtrudnesmål, Ynglingesagaen, Grimnesmål, Gylvaginning, Skaldskaparmål.  

Litteratur:
Lind, Idar. Norrøn mytologi frå a til å. Det Norske Samlaget, Oslo. 2005, s. 62.
Munch, P. A. Norrøne gude- og heltesagn. Universitetsforlaget, Oslo. 1967, s. 58ff.
Steinsland, Gro. Norrøn Religion. Myter, riter, samfunn. Pax Forlag, Oslo. 2005, s. 236-239.


Bilder av Frigg

 

Tilbake til hovedsiden