Tule

En vet svært lite om de norrøne kultlederne, men etymologisk sett kommer ordet av å snakke, fremsi eller synge. Tulen var sannsynligvis en taler og en kultleder, og den som videreformidlet hellig kunnskap. Håvamål (111) plasserer tulens høysete ved Urds brønn, noe som antyder at tulene satt inne med omfattende religiøs kunnskap.

I Håvamål (134) finnes en referanse til tulen, hvor Odin råder Loddfåvne til å høre nøye etter hva tulen sier.

Tilbake til hovedsiden