Gydje

Det fantes også kvinner som utførte den religiøse funksjonen goden hadde, og disse ble kalt gydjer. De hadde imidlertid ikke den politiske eller juridiske makten til sine mannlige motstykker, og handlet kun på det religiøse området. Men som kultledere stod de i et antatt mellomforhold mellom mennesker og guder, og tradisjonelt sett har slike skikkelser blitt svært mektige. Fra islandske kilder finnes det eksempler på flere gydjer på høyt nivå, blant annet Turid, som var søster av Tor Frøysgode.


Tilbake til hovedsiden