Goden

Godesystemet er best kjent fra Island, og det er ikke sikkert at det har vært goder i de andre nordiske landene. Etymologisk tyder navnet på at de fungerte som prester, men mot senhedensk tid ser den religiøse funksjonen ut til å ha avtatt sammenlignet med godens verdslige makt. Tittelen gode blir derfor etter hvert brukt om mannlige politikere av høy rang - i realiteten høvdinger, og tittelen var arvelig. Noen ganger kunne en også kjøpe tittelen. I tillegg til å være politikere var godene også jurister og religiøse eksperter. De var med andre ord langt mer allsidige enn tulen, som begrenset seg til det religiøse området alene, men først og fremst var altså goden en politiker.


Tilbake til hovedsiden